předčí vaše očekávání
Mise „Naplňovat důvěru našich klientů způsobem, který vždy předčí jejich očekávání.“
Vize „V dlouhodobém časovém horizontu garantovat atraktivní zhodnocení finančních prostředků svých investorů.“

O nás

RP Invest vyvíjí své aktivity od roku 2000. Stoprocentním vlastníkem je Roman PETR.

RP Invest umožňuje vybraným klientům spolupodílet se na financování svých projektů a tím participovat na svém obchodním úspěchu.

Sociální odpovědnost

„Díky Vaší důvěře dlouhodobě spolupracujeme a finančně podporujeme Nadaci Leontinka. Jejím posláním je umožnit zrakově postiženým dětem a studentům plnohodnotnou integraci do praktického/společenského života“.

Nadace Leontinka podporuje školy pro zrakově postižené děti, specializované kliniky, nemocnice, výcviková centra a ostatní instituce, které pomáhají zrakově postiženým dětem.

Díky ní se zvýšila dostupnost speciálních nástrojů, pomůcek, technologií i výcvikových a léčebných programů.

Produkt

7 % p.a.
Garantovaný úrok
s pravidelným
měsíčním
vyplácením.

Stěžejním nabízeným produktem je varianta atraktivního zhodnocení poskytnutých finančních prostředků s pravidelným měsíčním vyplácením.

Základní parametry dlouhodobého partnerství

• pravidelná měsíční výplata již od uplynutí
prvního kalendářního měsíce od poskytnutí prostředků
• možnost volby výše poskytnutých prostředků
• možnost volby délky smlouvy

Návratnost investice a výše úroku je garantována a není závislá na hodnotě nebo výnosu konkrétního projektu, do kterého byly peněžní prostředky investovány.

 

U poskytnutých finančních prostředků je možné v případě nepředvídatelných událostí na straně klienta upravit jejich výši a přizpůsobit se tak aktuální situaci a možnostem klienta.

Poskytnuté prostředky jsou zajištěny do výše 100 % formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti dle §71b notářského řádu (náklady za notářský zápis hradí investor) nebo směnkou.

 

Sazby úročení poskytnutých finančních prostředků jsou uvedeny v procentech ročně. Vyplacený úrok je nutno zdanit daní z příjmů jako příjem z kapitálového majetku dle §8 odst. 1 písm. g) zákona č. 86/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Příjmy z kapitálového majetku nepodléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

Portoflio aktivit

Garanci výhodného fixního úročení poskytnutých finančních prostředků dosahuje společnost RP Invest především pečlivým rozložením investičního rizika do různých oblastí podnikání na straně jedné a do relativně stabilního trhu nemovitostí na straně druhé.

Ať už vás zajímá investiční příležitost nebo některý z našich projektů, neváhejte nám poslat e-mail. Ochotně odpovíme na všechny vaše dotazy.

Věříme, že naše odpověď předčí vaše očekávání.

RP Invest
Helénská 1799/4
120 00 Praha 2 – Vinohrady